• Вимірювання температур по всій довжині печі випалу. Підтримка заданої температурної кривої в автоматичному і напівавтоматичному режимах.
• Плавне регулювання потужності зональних пальників по заданій температурі. Контроль аварійних параметрів.
• Вимірювання та підтримання заданого розрідження / тиску по всій довжині печі випалу.
• Попередній прогрів пальників теплогенератором «КРОН».
• Зручне меню одночасного налагодження зональних пальників печі.
• Вимірювання температур в сушилі за допомогою багатоканальних вимірювачів «Спрут».
• Вимірювання і підтримка розрядження в сушилі за допомогою перетворювачів частоти встановлених на димососах.
• Додатковий теплогенератор «КРОН», використовується при недостатній кількості сушильного агента з печі. 
• Вимірювання вологості теплоносія на виході сушила.
Автоматизоване робоче місце оператора на комп'ютері. Можливість керування технологічним обладнанням на місці - з панелі контролерів при обриві мережі або збою ПК.

Програма управління цегляним заводом на прикладі автоматизованого робочого місця оператора на Шатрищенському цегельному заводі
З ПК оператор управляє пальниками зон випалу, теплогенераторами "КРОН-3", "КРОН-6". Безпосереднє управління і контроль аварійних параметрів здійснюється промисловими контролерами, встановленими в шафах керування.

• Відображається режим роботи пальників, вентиляторів. Виконується завдання потужності пальників при роботі в напівавтоматичному режимі.
• Під мнемосхемою відображено заданий і фактичний графік температури в печі - 12 ТХА. Вказівник миші показує поточну температуру на позиції і неузгодженість щодо завдання.
• Разом з температурною кривою виводиться графік розрядження в печі - шкала зліва в паскалях, чотири точки вимірювання.
• В залежності від сорту глини, швидкості штовхання та інших умов можна вибрати один з 10 режимів роботи печі (тобто 10 різних температурних і аеродинамічних графіків) - кнопка "Графік Т".
• Для початку штовхання оператор натискає кнопку "Почати штовхання". Пальники виходять на мінімальну потужність, на журнал штовхання записується температурна крива. По закінченню штовхання оператор натискає "Завершити штовхання" - триває нормальна робота. Показано інтервал штовхання.
• Журнал аварій містить інформацію по 200 останніх аваріях.

 

• Використовується 15 тунелів по 29 позицій. Показані вхідний та вихідний борови. Вимірюється температура в трьох точках по кожному тунелю.
• У крайніх і середньому тунелях вимірюється розрідження.
• З мнемосхеми виконується запуск / зупинка теплогенератора "КРОН-6". Температура задається по центру задаючого борова.
• Вказівник миші показує поточну температуру на позиції і номер тунелю.
• Можливість вимірювання вологості димових газів на виході сушила.
ЭЛектронные Автоматизированные Системы | 2022