Пульт контролю для БАК "Вега-Класік"

Пульт контролю призначений для перевірки работи блоку управління "Вега-Класік", а також для перевірки алгоритму роботи БАК.
Пульт контролю містить:
24 вимикачів для перевірки дискретних входів,
1 вимикач для перевірки іонного детектора полум'я,
16 світлодіодів для перевірки дискретних виходів,
8 змінних резисторів для перевірки аналогових входів по напрузі,
7 змінних резисторів для перевірки входів термодатчиків опору
3 індикатори для перевірки аналогових виходів
Індикатори наявності вихідної напруги: +10 В, +24 для живлення аналогових ланцюгів, +24 В для живлення ланцюгів дискретних входів, ~ 220В для УФД, ~ 220В дискретних виходів.


 

ЭЛектронные Автоматизированные Системы | 2022