• Регулювання теплової потужності теплогенератора по заданій температурі нагрітого повітря. 
• Автоматизація процесу розпалу й регулювання потужності газового пальника теплогенератора. Відключення пальника при перевищенні заданої температури.
• Регулювання температури в приміщенні цеху по ділянках. Керування приводами заслонок в каналах подачі нагрітого повітря.
• Підтримання температури нагрітого повітря в залежності від температури зовнішнього повітря. Залежність задається таблично або формулою.
• Коректування температури по тижневому графіку. На кожен день тижня задається до 9 записів.
• Зменшення потужності теплогенератора при перевищенні передаварійних установок по температурі диму, виходу, корпуси топки.
• Перехід теплогенератора в режим очікування при тривалих простоях з метою енергозбереження.
• Можливість паралельної роботи декількох агрегатів. Реалізовано синхронний, асинхронний і одиночний режим роботи.

ЭЛектронные Автоматизированные Системы | 2022