• Регулювання теплової потужності пальника по датчиках тиску газу і повітря (ДДА) - забезпечується стабільність режиму горіння при не стабільному приєднувальному тиску газу. 
• Регулювання тиску пару (передбачений автоматичний і ручний режим). Можливе застосування аналогового і електроконтактного манометрів. Регулювання по температурі насиченої пари.
• Регулювання розрядження в топці. Можливе застосування аналогових і контактних датчиків розрядження. Робота з димової заслонкою або використання перетворювача частоти для димососа.
• Регулювання рівня води в барабані (передбачений автоматичний і ручний режим). Можливе застосування аналогового датчика рівня так і контактного датчика рівня (НАУ-НРУ-ВРУ-ВАУ).
• Програма на ПК реєструє параметри котлів у вигляді графіків. Дані архівуються. При цьому відпадає необхідність в електронних реєстраторах.
• Вимірюється витрати газу, води, вироблення пара, час напрацювання котлів. Формуються місячні звіти.

ЭЛектронные Автоматизированные Системы | 2022