КРОН-ТУРБО Монітор
Програма призначена для дистанційного отримання інформації та керування стандартним теплогенератором серії КРОН-ТУРБО. Програма призначена для роботи з БАК "Вега-Модуль" і "Вега-Класік". Двосторонній обмін даними здійснюється по протоколу ModBus RTU з використанням інтерфейсів RS232 або RS485. У вікні програми відображається: режим роботи агрегату з таймером, мнемосхема теплогенератора, показання датчиків температури, стану виконавчих механізмів і датчиків. Також у головному вікні розташовані кнопки запуску і зупинки агрегату, поля для зміни заданих температур.

Програма є безкоштовною demo-версією в якій відсутні функції побудови температурних графіків, зберігання параметрів агрегату в архіві, експорту даних в Excel.

                    


 

ЭЛектронные Автоматизированные Системы | 2022